ROCHMATUL HIDAYAH

Aku Dan Kau Tak Sempurna

Puisi cinta religi, sekaligus muhasabah diri sebagai manusia yang
penuh dengan penyakit hati. Selamat membaca.

Aku dan Kau tak Sempurna

Hubungan kita abadi bersama guliran hari-hari
Perpisahan kita hanyalah hujan dimusim semi
Hujan itu menakutkanmu
Namun kau kan lihat sebab-sebabnya kan segera berlalu

Berlindunglah pada-Nya jika kau jumpai kemarahan
Itu tak lain adalah cumbuan orang yang ditaati
Atas orang yang manaati

Seandainya bukan karena karunia-Nya
Niscaya tak seorangpun bersih dari yang keji dan munkar
Selama-lamanya

Tak adil jika kau inginkan yang sempurna
Sementara kau sendiri tak sempurna
Maka jangan katakan dirimu suci
Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertaqwa

(Dikutip dari buku Latahzan)