ABU NAWAS

PUISI KISAH CINTA MENYAKITKAN PUTUS CINTA VIA SMS

Cinta tidak harus memiliki , dari jaman dulu kisah cinta sedih model kaya gini bukan lagi kisah cinta yang aneh , maka tak heran jika banyak film , novel dan lain sebagainya yang mengangkat kisah cinta modal begini ,cinta tapi tak di restui orang tua, cinta tapi di kianati , cinta serius tapi di anggap mainan , akhir cerita cinta kandas di tengah jalan , hanya tinggal puing puing cerita cinta yang bikin hati perih pedih dan nyeri . Berikut ini adalah puisi tentang KISAH CINTA YANG MENYAKITKAN PUTUS CINTA VIA SMS

Kuhapus SMS penuh teks tàk beràrti itu
làlu hapus NOMOR dengàn tàngàn lemàhkuku
menderità sekàli
beribu sesàk menohok ulu hàti yàng berdegup tàk kàruàn
beribu àmàràh tàpi kupendàm sàjà
mungkin pipiku memeràh
SMS itu begitu menyàkitkàn
begitu membuàt àku tàk kàruàn
membuàt àku seperti tàk berpijàk
àku kelelàhàn…

    “Sàyàng, betàpà àku mencintàimu. Sejutà àsà telàh kità bàngun. Memimpikàn hàri-hàri indàh esok. Tàpi àsà itu tàk mungkin menjàdi kenyàtààn sàyàng. Kità hàrus merobohkàn àsà-àsà itu. Dàn membiàrkànyà menjàdi puing tàk beràturàn di tànàh kosong tànpà nyànyiàn cintà. Kità hàrus memilih kenyàtààn wàlàu itu pàhit. àku mencintàimu, tàpi àku tàk kuàsà untuk memperjuàngkànyà hinggà kità di pelàminàn. Mààfkàn àku sàyàng….kità hàrus berpisàh!”
Hek. Dàn àkupun menàngis
Biàrlàh àir màtà ini menjàdi pilihàn
Menjàdi sàksi bàtàpà kàlimàt itu begitu menyàkitkàn…
Hanya cinta yang bisa membuatmu bahagia, meskipun terkadang memberikan rasa luka. Tapi cinta akan terasa begitu istimewa ketika kamu memberikannya kepada seseorang yang setia.