ABU NAWAS

Semalam di suatu kampung

Semalam di suatu kampung
Hawa kesak, asap rabuk penggergajian.
Kotoran meliput segala.

Kaki dan bangku kotor: sarang lawa-lawa
Penghias dinding.

Berpara asap setiap sudut gubuk
Roti dan air, apak.

Tukang tenun batuk-batuk, kanak-kanak bertangisan-
Larat dan sengsara semata.

Kerja seumur hidup: apa dapat dihabiskan,
Lalu kekuburan si miskin.

Akh sia-sia menurut ajaran ini:
“ yakinlah jiwaku, beranilah!”
By: IWAN SAWITSJ NIKITIN